Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

TU's leveren 3000ste technologisch ontwerper af

Geplaatst: 17 september, 2010

Dipl.-Eng. Sissy Papatheologou is donderdag 16 september aan de TU/e afgestudeerd als technologisch ontwerper op een ontwerp voor een minuscule antenne als onderdeel van op producten te plakken ministickertjes. Mevrouw Papatheologou is de 3.000ste afgestudeerde ontwerper in ons land.

Sissy Papatheologou ontvangt het 3000ste diploma van rector Hans van Duijn

Sissy Papatheologou is de drieduizendste technologisch ontwerper sinds de drie technische universiteiten in 1986 in samenspraak met het bedrijfsleven startten met tweejarige ontwerpersopleidingen voor afgestudeerden van universitaire bèta- en techniekopleidingen. De ontwerpopdracht werd uitgevoerd in het kader van een project van een Europees consortium van bedrijven onder leiding van NXP.  De ontworpen antenne zit in stickertjes die op producten worden geplakt, waardoor deze producten op afstand via radiogolven te traceren zijn. Zij deed haar ontwerpersopleiding aan de TU/e na afronding van een masteropleiding aan de Aristotle University of Thessaloniki in haar geboorteland Griekenland. Ze ontving haar ontwerperscertificaat uit handen van TU/e-rector prof.dr.ir. Hans van Duijn.

De drie technische universiteiten - Delft, Eindhoven en Twente - zijn in 1986 met de ontwerpersopleidingen gestart omdat het bedrijfsleven behoefte had aan kenniswerkers met enerzijds een stevige basis in één bèta- of technische discipline en anderzijds een oriëntatie op relevante aanpalende disciplines en op technologisch ontwerpen. De deelnemers treden voor twee jaar als technologisch-ontwerper-in-opleiding (TOIO) in dienst bij één van de TU's. Gedurende één jaar volgen ze verbredend onderwijs, met name in aanpalende disciplines en ontwerpmethodieken. Daarna gaan ze gedurende ongeveer een jaar bij een bedrijf aan de slag met een concrete ontwerpopdracht. Wetenschappers vanuit de TU brengen daarbij expertise, adviezen en begeleiding in en beoordelen uiteindelijk samen met experts uit het bedrijf of de ontwerpopdracht zodanig is vervuld dat de TOIO in kwestie in aanmerking komt voor een certificaat waaraan de titel Professional Doctor in Engineering (PDEng) is verbonden. Meerwaarde voor het bedrijf is dat concreet gestalte is gegeven aan een gewenste innovatie in de zin van een nieuw of verbeterd product, proces, systeem of dienst. De meeste afgestudeerde ontwerpers krijgen aansluitend een baan aangeboden bij het bedrijf waar zijn hun ontwerpopdracht vervulden.

Investering in innovatie: € 300 miljoen
Volgens de Eindhovense informaticahoogleraar prof.dr. Kees van Hee, directeur van het 3TU-instituut dat de ontwerpersopleidingen coördineert, waren deze opleidingen de afgelopen bijna 25 jaar in feite goed voor een investering in innovatie van ruim 300 miljoen euro. 'De drie TU's investeren in elke ontwerper ruim een ton aan salaris, onderwijs en begeleiding', zo stelt hij. 'De totale kosten (inclusief centrale lasten voor de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en de marketing van het opleidingenaanbod e.d.) worden gedekt door de afstudeerpremies (ruim € 75.000 per afstudeerder) die de TU's achteraf krijgen uitgekeerd van het Ministerie van OCW en door een bijdrage van maximaal zo'n € 50.000 per ontwerpopdracht door de deelnemende bedrijven. Alles bij elkaar opgeteld hebben we dus voor ruim 300 miljoen euro 3.000 hele concrete innovatieprojecten gerealiseerd', aldus Van Hee.

Uitbreiding kenniswerkers en vrouwen in high tech
Volgens rector magnificus Hans van Duijn komt het innovatieve belang van de ontwerpersopleidingen ook nog in twee andere wapenfeiten tot uitdrukking. 'Tussen de 70 en 80 procent van de deelnemers aan de ontwerpersopleidingen komt uit het buitenland waar soortgelijke opleidingen ontbreken. Er dienen zich uit Oost-Europa, China, India en tal van andere landen kandidaten aan waaruit wij de meest geschikte selecteren. De meeste deelnemers aan de ontwerpersopleidingen treden na hun afstuderen in dienst bij het bedrijf waar ze hun afstudeeropdracht hebben vervuld. Daarmee leveren we dus een enorme bijdrage aan het uitbreiden van het aantal technologische kenniswerkers in ons land', aldus Van Duijn. Daarnaast onderstreept hij dat ruim 40 procent van de ontwerpers-in-opleiding vrouw is. 'Dat mag je ook best een baanbrekend innovatieresultaat noemen in een land waarin de high tech sector nog vooral door mannen wordt bestierd.' Hij kan het niet nalaten te melden dat bijna 2.000 van de 3.000 door de drie TU's afgeleverde ontwerpers hun opleiding aan de TU in Eindhoven afrondden. 'Ze werken inmiddels bij bedrijven als ASML, Philips, Océ, DSM, NXP en TomTom en tal van kleinere high tech bedrijven in zuidoost-Nederland. Daar mogen we toch wel een beetje trots op zijn?'
 
Nieuwe opleidingen
De drie TU's zullen het bestaande aanbod van in totaal elf opleidingen (waarvan acht in Eindhoven) de komende jaren fors uitbreiden. Daarbij wordt vooral gekeken naar sectoren waar belangrijke innovatieve bijdragen geleverd kunnen worden aan het oplossen van grote maatschappelijke vragen en het realiseren van innovaties in de industrie. 'We trekken daarbij samen op met het betrokken bedrijfsleven. Voordat we volgend jaar ons 25-jarig bestaan vieren hopen we minstens een vijftal nieuwe opleidingen in de lucht te hebben. In Eindhoven starten we onder meer een ontwerpersopleiding in de Automotive Technology', aldus Van Hee tot slot.