Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Strategische alliantie TU/e met Universiteit Utrecht en UMC Utrecht

Geplaatst: 03 januari, 2011

De TU/e gaat een strategische alliantie aan met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht. Ze versterken de bestaande banden in onderzoek, onderwijs en kennisvalorisatie en bouwen voort op de gebieden waarop de partners complementair zijn.

De focus in de samenwerking ligt op duurzame energie, medische beeldverwerking, stamcellen en regeneratieve geneeskunde. Gezamenlijk optrekken vergroot de kansen op verwerving van nationale en Europese middelen voor onderzoek en R&D-faciliteiten.
Met dit preferred partnership zetten de drie instellingen een belangrijke stap naar intensieve en structurele samenwerking. Die zal hen nationaal en internationaal sterker positioneren.

Preferred partnership
De belangrijkste samenwerkingsrelaties tussen de TU/e, Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht liggen op het terrein van energieonderzoek (katalyse), klimaatonderzoek, biomedisch onderzoek en de gezondheidszorg. Het preferred partnership biedt de universiteiten meer toegang tot elkaars science parken, de technologie en toepassingen van wetenschappelijke concepten aan de ene kant (TU/e) en het fundamentele onderzoek (Universiteit Utrecht), en het klinisch onderzoek en patiëntenzorg (UMC Utrecht) anderzijds. De partners investeren in gezamenlijk onderzoek, zullen deeltijdaanstellingen over en weer van hoogleraren realiseren en bieden al hun studenten toegang tot hun onderwijs. Ook zal gezamenlijk een nieuwe masteropleiding op het gebied van biomedische technologie worden ontwikkeld.

Aansluiting bij rapport Commissie Veerman
De samenwerking sluit nauw aan bij de aanbevelingen van de commissie Veerman die in het voorjaar van 2010 de universiteiten aanspoorde tot het kiezen van een profiel en tot samenwerking. De regio Utrecht en de regio Brabant horen beide bij de top-10 van de meest competitieve regio’s in Europa. De verdere ontwikkeling van een gezamenlijke en hoogwaardige wetenschappelijke kennisinfrastructuur zal bijdragen aan een versteviging van de concurrentiepositie van beide regio’s.

Arno Peels, voorzitter College van Bestuur TU/e:
“De samenwerking met de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht biedt geweldige kansen en zal verder reiken dan uitwisseling van kennis. Door ook in elkaars netwerken te participeren, kunnen we een impuls geven aan programma’s die de grenzen van de universiteit overstijgen. Zo krijgt de samenwerking ook een economische betekenis.”


Yvonne van Rooy, voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht:
“Door de technologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterke onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht op het gebied van de life sciences en duurzaamheid, vormen we samen een unieke combinatie. Dat biedt fantastische mogelijkheden voor onze onderzoekers, studenten, alsook het bedrijfsleven.”

Jan Kimpen, voorzitter Raad van Bestuur UMC Utrecht:
“De toevoeging van de TU/e aan het intensieve samenwerkingsverband tussen het UMC Utrecht en de Universiteit Utrecht gaat een belangrijke boost geven aan het onderzoek en het onderwijs op gebied van de life sciences.”

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)
De Technische Universiteit Eindhoven is een vooraanstaande onderzoeksgedreven en ontwerpgerichte technologie-universiteit. Volgens de internationale THES ranking is de TU/e de beste Nederlandse universiteit. In Eindhoven werken 3100 medewerkers en studeren 7200 studenten. De TU/e beschikte in 2010 over een budget van 263 miljoen euro. Website: www.tue.nl.

Universiteit Utrecht
De Universiteit Utrecht behoort tot de 50 beste research-universiteiten van de wereld volgens de prestigieuze internationale Shanghai ranking. In Utrecht werken 7500 medewerkers en studeren ruim 30 duizend studenten. De Universiteit Utrecht beschikte in 2010 over een budget van 753 miljoen euro. Website: www.uu.nl.

UMC Utrecht
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland. Met bijna 10.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen. Het UMC Utrecht wil een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum zijn waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast. UMC Utrecht maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland. Website: www.umcutrecht.nl.