Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Wanneer krijg je welk studieadvies?


Er bestaan twee adviezen: een positief en een negatief bindend studieadvies.
De examencommissie van je opleiding stelt dit advies vast aan het eind van het
studiejaar.

Voor Bachelorstudenten geldt:

Een positief studieadvies (cohort 2013 en later)
• Als je alle eerstejaars vakken in je eerste studiejaar haalt, dan heb je 60 studiepunten behaald. Je krijgt dan vanzelfsprekend een positief bsa.
• Wanneer je niet alle vakken behaald hebt na een jaar, maar wel 40 studiepunten of meer, krijg je ook een positief bsa.
Bij een positief studieadvies geldt dat je de opleiding mag voorzetten.

Voor studenten van Industrial Design geldt een andere bsa-norm. Deze studenten ontvangen een positief advies wanneer zij 60 sp hebben behaald én minimaal twee van de vier basisvakken met succes hebben afgerond.

Een negatief bindend studieadvies (cohort 2013 en later)
Wanneer je in het eerste jaar minder dan 40 studiepunten hebt behaald, dan ontvang je een negatief bsa. Dit advies is bindend: het houdt in dat je je opleiding niet mag voortzetten.
Het is dan gedurende 3 jaar niet mogelijk je opnieuw voor dezelfde opleiding
aan de TU/e in te schrijven.

Een positief studieadvies (cohort 2012)
• Als je alle eerstejaars vakken in je eerste studiejaar haalt, dan heb je 60 studiepunten behaald. Je krijgt dan vanzelfsprekend een positief bsa.
• Wanneer je niet alle vakken behaald hebt na een jaar, maar wel 30 studiepunten of meer, krijg je ook een positief bsa. Echter om in aanmerking te komen voor een positief bsa zul je wel tenminste 15 studiepunten behaald moeten hebben van je majorvakken.
• Wanneer je meer dan 30 studiepunten hebt behaald, maar minder dan 40 studiepunten, ontvang je een positief bsa (mits je minimaal 15 studiepunten van je majorvakken hebt behaald). Echter, je studievoortgang is dan nog niet optimaal. Daarom zal de faculteit je extra ondersteuning geven door een studiecontract met je aan te gaan. In dit contract worden afspraken gemaakt tussen jou en je opleiding over de studieplanning in je tweede jaar.

Een negatief bindend studieadvies (cohort 2012)
Wanneer je in het eerste jaar minder dan 30 studiepunten hebt behaald, of je hebt wel 30 studiepunten of meer behaald maar je hebt niet voldaan aan de aanvullende eisen (zie boven), dan ontvang je een negatief bsa.
Dit advies is bindend: het houdt in dat je je opleiding niet mag voortzetten.
Het is dan gedurende 3 jaar niet mogelijk je opnieuw voor dezelfde opleiding
aan de TU/e in te schrijven.

Voor HBO Schakelaars geldt:

Een positief studieadvies (cohort 2012 en later)
Je ontvangt een positief advies wanneer je binnen één jaar minimaal 75% van het HBO schakelprogramma hebt behaald. Pas nadat de onderwijseenheden van het schakelprogramma zijn behaald, ben je toelaatbaar tot de masteropleiding.
Een negatief bindend studieadvies (cohort 2012 en later)
Je ontvangt een negatief bindend studieadvies wanneer je na afloop van je eerste jaar minder dan 75% van het HBO schakelprogramma hebt behaald. Je kunt de opleiding niet voortzetten en je kunt je niet herinschrijven voor het schakelprogramma.