Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

De TU/e werkt aan een moderne, groene campus Science Park, waar studenten, onderzoekers en ondernemers in een aantrekkelijke omgeving elkaar kunnen ontmoeten en samenwerken: studeren, wonen, werken en ondernemen in het groen. Vanwege de werkzaamheden om te komen tot dit TU/e Science Park (dat klaar zal zijn in 2020) en activiteiten die hier georganiseerd worden, zullen bepaalde lokaties soms minder toegankelijk zijn.

Als bepaalde lokaties op het TU/e Science Park minder toegankelijk zijn, plaatsen we hieronder een overzicht van de desbetreffende lokaties met de data.

Bekijk een filmpje over de werkzaamheden op de campus.

Zuidelijke ontsluiting

De zogenaamde zuidelijke ontsluiting betreft de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein tussen Matrix en Vertigo, en het doortrekken van de weg aan de zuidkant van TNO naar deze tijdelijke parkeerplaats. Deze weg is nodig omdat bij de afronding van de Groene Loper de oude route vervalt.

Vanaf 23 maart wordt het gebied Kranenveld (gebied achter Vertigo, Matrix, Helix) onder handen genomen. De werkzaamheden staan ingepland voor week 13 t/m week 20. De werkzaamheden worden als volgt uitgevoerd:

  1. Aanleg van de nieuwe parkeerplaats en verkeersremmende maatregelen bij ingang fietsenstalling Helix;
  2. Aanpassen bochtstralen t.b.v. zwaar verkeer;
  3. Inrichten fietsparkeerstrook.

Bekijk de tekening

Afsluiting De Wielen voor gemotoriseerd verkeer

Bekijk de situatie afsluiting De Wielen.

Vanaf donderdag 12 maart is De Wielen afgesloten en opgebroken (licht blauw op de situatietekening boven). Vanaf dit moment is er geen gemotoriseerd verkeer meer mogelijk tussen de gebouwen TNO-Helix / Gemini-MetaForum.

Vanaf 12 maart is ook de oversteek langs de vijver richting Vertigo afgesloten (donker blauw) voor gemotoriseerd verkeer. Al het verkeer met bestemming Vertigo, Zwarte Doos, Matrix, Gaslab, Helix, Athene, TNO dient via de zuidelijke ontsluiting vanuit de Prof. Dr. Dorgelolaan te rijden (rode pijl, ingang TNO).