Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Samenstelling

De Universiteitsraad bestaat in totaal uit 18 leden: 9 studenten en 9 personeelsleden. De leden worden gekozen door en uit de studenten- en de personeelspopulatie van de TU Eindhoven. Studenten worden voor één jaar gekozen; personeel voor twee jaar. Verder benoemt de Universiteitsraad een onafhankelijke voorzitter en wordt de UR ondersteund door een secretaris en secretaresse.