Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

WNT Woordenboek der Nederlandsche Taal

URL

Woordenboek der Nederlandsche Taal online (als onderdeel van De Ge´ntegreerde TaalBank)

 Type

Historisch woordenboek der Nederlandse taal

 Onderwerpen

Nederlandse taal

 Inhoud

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT), is het meest uitgebreide woordenboek van de Nederlandse taal, beschrijft de Nederlandse woordenschat van 1500 tot 1920.

Het bevat alle woorden, uit de standaardtaal, dialecten en sociolecten, die in geschriften sinds het jaar 1500 zijn aangetroffen. Hiervoor werden duizenden boeken geŰxcerpeerd. Het WNT omvat ruim 300.000 trefwoorden en meer dan 40 miljoen woordvormen.

In het WNT worden de woorden in afzonderlijke artikelen behandeld, waarbij veel voorbeelden met bewijsplaatsen worden gegeven. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de etymologie, samenstellingen, afleidingen, betekenisomschrijvingen en -onderscheidingen.

Het WNT werd in 1998 voltooid.

Toegang IP nummers TU/e

Toegang voor medewerkers en studenten van de TU/e
op basis van IP-nummer herkenning