Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Interessante evenementen

Op de TU/e vinden met regelmaat evenementen plaats, die ook voor emeriti interessant zijn.

 

Energy days

De eerstvolgende Energy Day, op donderdag 19 september, heeft een zeer actueel thema. Aansluitend op de huidige politieke discussie of we in Nederland moeten gaan boren naar schaliegas, buigen enkele nationale experts zich in De Zwarte Doos over deze kwestie. Sprekers zijn de Groningse hoogleraar Rien Herber, dr. Hans de Pater van Fenix Consulting Delft en dr. Annick de Vries van het Rathenau Instituut.

Klik hier om verder te lezen. Let op: aanmelden is verplicht.