Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Bijeenkomsten

De Commissie Emeriti-activiteiten organiseert drie keer per jaar een bijeenkomst. Onder het genot van een lunch of diner kan geluisterd worden naar een spreker.

In de kolom links staan enkele bijeenkomsten van afgelopen jaren, en u kunt eveneens zien wat de Commissie in voorbereiding heeft voor het komende jaar.

In verband met de renovatie van het hoofdgebouw zijn wij met ingang van 2015 voor de lunches uitgeweken naar de Senaatszaal, en voor het diner met partners naar het Academisch Genootschap.

De vereniging Academisch Genootschap

De Eindhovense Vereniging 'Het Academisch Genootschap' (AG) biedt zijn leden de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en hun belangstelling voor cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen verder te ontplooien. De Vereniging is in 1945 te Eindhoven opgericht en telt momenteel ca. 440 leden.

Het AG voor culturele ontplooiing

Het AG kent een groot scala aan activiteiten. Enkele daarvan betreffen op niet-beroepsmatige basis 'de kunsten te beoefenen'. Hun leden beleven veel plezier aan hun toneel-, muziek- en muziektheateractiviteiten en weten regelmatig met hun uitvoeringen volle zalen te boeien. Sommige groepen organiseren discussielunches, wandelingen in de vrije natuur, culturele excursies, of lezingen over diverse onderwerpen. Weer andere ledengroepen spelen huiskamerbridge, stillen hun filosofische honger, luisteren naar en praten over hun favoriete muziek, of rederijkeren erop los. Onderwerpen genoeg zou u denken, maar toch zijn initiatieven voor nieuwe activiteiten altijd welkom.

De meeste activiteiten vinden plaats in het AG-gebouw aan de Parklaan 93 te Eindhoven. Op elke eerste donderdag van de maand ontmoeten veel leden elkaar in de sociŽteit tijdens de ledenborrel om bij te praten en eventueel gezellig met elkaar te tafelen.

Het vijf maal per jaar verschijnende verenigingsblad 't gewAG geeft actuele informatie over hetgeen deze veelzijdige vereniging (aspirant)leden te bieden heeft en wat actieve mensen voor de vereniging kunnen betekenen. De statuten, het huishoudelijk reglement en veel andere AG-documenten kunt u na het inloggen vinden in het alleen voor leden toegankelijke gedeelte van de website.