Top of this page
Skip navigation, go straight to the content

Bijeenkomsten

De Commissie Emeriti-activiteiten organiseert drie keer per jaar een bijeenkomst. Onder het genot van een lunch of diner kan geluisterd worden naar een spreker.

In de kolom links staan enkele bijeenkomsten van afgelopen jaren, en u kunt eveneens zien wat de Commissie in voorbereiding heeft voor het komende jaar.